TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI

  • Tác giả: Jim Collins
  • Khổ sách: 14.5×20.5cm
  • Số trang: 484
  • Giá bán: 130,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17824-3
  • In lần thứ 37 năm 2021