TIẾP THỊ CHO THẾ HỆ Z: KHAI THÁC LỢI THẾ CỦA THẾ HỆ NHỮNG NGƯỜI GÂY ẢNH HƯỞNG – ĐÔNG ĐẢO

110.000

  • Tác giả: Jeff Fromm, Angie Read
  • Dịch giả: Hoàng Long
  • Khổ sách: 13×20.5cm
  • Số trang: 332
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17443-6
  • In lần thứ 1 năm 2020