SỰ ĐẦY CỦA CÁI KHÔNG

  • Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
  • Dịch giả: Phạm Văn Thiều, Phạm Việt Hưng
  • Khổ sách: 14.5×20.5cm
  • Số trang: 344
  • Giá bán: 140,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12825-5
  • In lần thứ 1 năm 2018