NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH TRÊN PHỐ YÊU ĐƯƠNG

  • Tác giả: Yudin Nguyễn
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 288
  • Giá bán: 83,000 VNĐ
  • In lần thứ 1 năm 2017