MỘT ĐÊM

  • Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
  • Dịch giả: Phạm Văn Thiều, Phạm Việt Hưng
  • Khổ sách: 14.3×20.3cm
  • Số trang: 206
  • Giá bán: 150,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15227-4
  • In lần thứ 1 năm 2020