MẮT BIẾC (Bản Đặc Biệt)

  • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 298
  • Giá bán: 220,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-15030-0
  • In lần thứ 1 năm 2019