LƯỢC SỬ THỜI GIAN

90.000

  • Tác giả: Stephen Hawking
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 286
  • Giá bán: 95,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14392-0
  • In lần thứ 25 năm 2020