CÔNG NGHIỆP TƯƠNG LAI

145.000

  • Tác giả: Alec Ross
  • Dịch giả: Nguyễn Sinh Viện
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 418
  • Giá bán: 150,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14302-9
  • In lần thứ 1 năm 2019