CON CHIM XANH BIẾC BAY VỀ (BẢN ĐĂC BIỆT)

260.000

  • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 396
  • Giá bán: 270,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17448-1
  • In lần thứ 1 năm 2020